6 lipca 2012r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Na podstawie w.w rozporządzenia uczniowie poszczególnych klas mogą uzyskać wyprawkę szkolną w formie pomocy finansowej na zakup podręczników.