W związku z prowadzonym przez Uczelnię Korczaka na zlecenie Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej badaniem dotyczącym świadczenia usług spolecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, seniorów, wychowanków pieczy zastęczej a także osób w kryzysie bezdomnośc, zwracamy się z prośbą, o wypełnienie ankiet badawczych.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.
 
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.
 
Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni
Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni
Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy
Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza
Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci
 
Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).