Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, ze wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2023 będą przyjmowane w terminie od 11 kwietnia do 28 kwietnia.

Jednocześnie informujemy, ze w związku z obowiązkiem nałożonym przez PFRON na PCPR dotyczącym wprowadzania wniosków do SOW - wszystkie wnioski, które będą składane w formie papierowej w tutejszym PCPR będą na bieżąco wprowadzane do Systemu Obsługi Wsparcia PFRON w obecności petenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem uniknięcia wydłużonego czasu załatwienia sprawy PCPR w Cieszynie rekomenduje składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW.

 

System Obsługi Wsparcia pozwoli na złożeniu wniosku brz konieczności wychodzenia z domu i osobistego stawiennictwa w urzędzie w związku z czym jest dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, których mają duże trudności w poruszaniu się.

Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało założenia konta na platformie oraz posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Ponadto PFRON umożliwił od bieżącego roku składanie wniosków za pośrednictwem pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa udostępniony będzie w systemie SOW oraz na stronie internetowej PCPR w Cieszynie w zakładce  Dział Rehabilitacji Społecznej / Turnusy Rehabilitacyjne), co pozwoli na złożenie wniosku przez internet nawet tym osobom, które nie posiadają dostępu do komputera i internetu oraz nie posiadają wymaganego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego - te wystarczy, ze posiadał będzie pełnomocnik osoby niepełnosprawnej.

Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków w systemie SOW będzie aktywny od dnia 11 kwietnia 2023r. od godziny 0:00, w związku z czym wnioski złożone w systemie przed godzinami urzędowania PCPR (7:30 - 15:30) będą rejestrowane w kolejności składania (według godziny złożenia wniosku).

W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów ze złożeniem wniosku w systemie SOW prosimy o kontakt telefoniczny z dedykowaną infolinią dla Użytkowników SOW pod numerem telefonu 0800889777 (połączenie bezpłatne).