W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać po publikacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (https://dziennikustaw.gov.pl/DU)

Aktualnie rozporządzenie znajduje się w toku prac legislacyjnych.

Poniżej przekazujemy link do strony Rządowego Centrum Legislacji, gdzie można obserwować poszczególne etapy prac nad rozporządzeniem.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362850