Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że  w dniu  11 sierpnia 2022r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa w sprawie dodatku węglowego. Ustawa weszła w życie dnia 12 sierpnia 2022r.  Na opublikowanie oczekuje jeszcze rozporządzenie Ministra Środowiska i Klimatu w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać po opublikowaniu w.w. aktu prawnego o czy niezwłocznie Państwa powiadominy.