Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osobby do pełnienia funkcji Asystenta rodziny w tutejszym ośrodku (umowa na czas określony 0,5 etatu).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
  2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania
  3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać osobiście w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach lub wyslać na adres ośrodka (decyduje data wpływu) w terminie do  30-06-2022r.