logo byc razemStowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem z Cieszyna – Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii Kontakt dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro z Warszawy uruchomiło pilotażowy projekt „Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży”.

W ramach projektu uruchomiono cztery grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 9-11 lat, 12-14 lat, 15-17 lati i 18-20 lat.

Projekt ma zasięg powiatowy, więc osoby z całego powiatu cieszyńskiego mogą brać udział w projekcie.

 Celem projektu jest zapewnienie niezbędnego wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, które w obecnych czasach borykają się z poczuciem osamotnienia, nieśmiałością, depresją czy myślami samobójczymi.

Udział w realizowanym programie ma na celu rozwój umiejętności społecznych, życiowych i zaspokajania potrzeb psychicznych i emocjonalnych w sposób akceptowany społecznie.


Nabór do projektu realizowany jest w sposób ciągły, więc w każdym momencie osoby wymagające pomocy i wsparcia mogą dołączyć do grupy dostosowanej do swojego wieku.

Zapisy realizowane są pod numerem telefonu 33 479 54 55 lub w biurze przy ul. Księdza Janusza 3 w Cieszynie.

logo fundacji drzewo i jutro (rysunek drzewa)

Projekt współfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro.