Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w w kwietniu 2012r. rozpoczął realizację projektu "Zyskaj pracę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 POKL).

W projekcie uczestniczyć mogą osoby do 25 roku życia, bez doświadczenia zawodowego i/lub wykształceniem zasadniczym zawodowym, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby bezrobotne.

Uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu prawa pracy, poruszania się po rynku pracy oraz zdobędą doświadczenie zawodowe w trakcie 9 miesięcznego stażu u wybranego przez siebie pracodawcy.

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie trwa w miesiącach maj i czerwiec br.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn, telefon: (33) 851-49-91 wew. 134, parter: stanowisko nr 14 i 15.