Informujemy, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2021r. w Zespole Zakladów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie funkcjonuje Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Mlodzieży. Poradnia została uruchomiona w ramach I poziomu referencyjnego reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Z leczenia w Poradni skorzystać mogą dzieci oraz młodzież, ktore zmagają się zarówno z zaburzeniami psychicznymi (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości), jak również z uzależnieniami (od internetu, gier komputerowych, siec społecznościowych).

W skład personelu Poradni wchodzą psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. Osoby te ukończyły odpowiednie szkolenia specjalistyczne oraz posiadają niezbędne doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

Więcej informacji na temat funckcjonownaia Poradni można uzyskać w jej godzinach pracy:

 

  • Poniedziałek: 11.00 - 20.00
  • Wtorek: 08.00 - 16.00
  • Środa: 11:00 - 20:00
  • Czwartek: 08:00 - 16:00
  • Piątek: 08:00 - 16:00

pod numerami telefonów 33 8549 210 lub 33 8549211