Powatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Z uwagi na ograniczone środki, dofinansowania nie otrzymają mieszkańcy domów pomocy społecznej a w przypadku dużej ilości wniosków również te osoby, które otrzymały dofinansowanie w roku poprzednim.

Wnioski w ramach powyższego zadania można składać od 15 do 26 marca 2021r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, natomiast ich rozpatrzenie nastąpi po zakończeniu naboru.

 

Druki wniosków dotyczące realizacji tego zadania dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcprcieszyn.ox.pl w zakładce "Dział Organizacyjny i Rehabilitacji Społecznej.

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem 33 4777115.