Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że wypłata świadczeń zaplanowana na dzień 23-12-2020r. zrealizowana zostanie w dniu 22-12-2020r.