Mając na uwadze §  11a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758 ze zm.) informujemy, że świetlica środowiskowa w Kaczycach (ul. Morcinka 17C) , do odwołania realizować będzie swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.