W związku z faktem, iż od dnia 1 sierpnia 2020r. można składać wnioski o przyznanie następujących  świadczeń:

  • "Dobry Start" (300+).
  • zasiłki rodzinne z dodatkami,
  • świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,

informujemy, iż w przypadku zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego od dnia 03-08-2020 uruchomione zostanie stanowisko do obsługi tych świadczeń, które znajdować się będzie przy wejściu do Urzędu Gminy Zebrzydowice od strony PHU Machej - Studio Dekoral.

W przypadku wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry Start" wypełnione wnioski można wrzucać do urny znajdującej się bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku urzędu gminy (bez konieczności oczekiwania w kolejce na obsługę).

Formularz wniosku do wypełnienia dostępny jest do pobrania TUTAJ.

Jednocześnie, w dalszym ciągu zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej - w szczególności dotyczy to świadczenia "Dobry Start". Na dzień 30-07-2020r. z tej formy złożenia wniosku skorzystały już 523 osoby.

Dodatkowo informujemy, że wnioski o przyznanie w/w świadczeń składa się w gminie właściwej ze wzlęgu na miejsce zamieszkania (tj. faktycznego pobytu a nie zameldowania) . Ponadto - w przypadku wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry Start" prosimy o poprawne wpisywanie adresów szkół do których uczęszcza dziecko.