W te wakacje Kasa Ubezpieczenia Społecznego Rolników wraz z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej proponuje 11-dniowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, w malowniczej miejscowości Ponik k. Janowa, w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Organizatorzy przewidują 2 turnusy: 10-20 sierpnia oraz 21-31 sierpnia.

Wakacyjne atrakcje skierowane są dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim), pobiera rentę bądź emeryturę KRUS. 

Podczas każdego z turnusów pracownik KRUS przeprowadzi szkolenie  z zakresu podstawowych zagrożeń związanych z wypadkami dzieci w gospodarstwach rolnych, zachowań związanych  z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa w czasie wakacji. Po zakończonym szkoleniu odbędzie się konkurs, mający na celu sprawdzenie zdobytej przez dzieci wiedzy.

 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie przypomina także o konieczności przestrzegania zasad BHP oraz szeroko zakrojonych działaniach prewencyjnych, prowadzonych na terenie województwa śląskiego. W ciągu roku, wzięło w nich udział blisko 10 tys. osób z 300 miejscowości,  a w zakresie bezpieczeństwa pracy rolnej przeszkolono w 2019r. - 20 tys. osób.

W tym roku KRUS zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci pt.: "Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" oraz konkurs pn.: "Krzyżówka z KRUSem". Młodzi uczestnicy wykazali się dużą wiedzą nt. zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym jak i niezwykłą kreatywnością w zakresie swobody wypowiedzi artystycznej. Laureaci konkursu plastycznego zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak: hulajnogi elektryczne, drony, tablety, smartfony, smartwatche.

Ponadto, KRUS przypomina, że od 16 czerwca ruszyła kampania prewencyjna Komendy Miejskiej Policji i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS  w Częstochowie pod nazwą "Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie".

Jednym z partnerów projektu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Głównym celem akcji profilaktyczno-edukacyjnej jest zapobieganie wypadkom w ruchu drogowym jak i w gospodarstwach rolnych.

Wspólna kampania prewencyjna, wpisuje się w przedmiot działalności KRUS, w rama której jednostka przestrzega i uświadamia zarówno rodziców, opiekunów jak i najmłodszych, że większość wypadków przy pracach rolniczych jest wynikiem braku zachowania należytej ostrożności, także przez niewłaściwe używanie telefonów.
W ramach kampanii został zorganizowany również konkurs dla dzieci  i młodzieży, a o szczegółach można dowiedzieć się więcej na stronie:  www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl.

Z myślą o najmłodszych Kasa przygotowała kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród uczestników, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosowane zostanie 100 hulajnóg. Szczegóły na stronie: www.krus.gov.pl/aktualnosci/

Niebawem rozpocznie się także II edycja konkursu "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym. Myślą przewodnią konkursu jest przekonanie, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Strategią Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na 3 wymiary pracy człowieka:

  • bezpieczeństwo,
  • zdrowie,
  • dobrostan.

Pamiętajcie - wystarczy mieć oryginalny pomysł, nakręcić krótki film i wysłać do nas. Czekają atrakcyjne nagrody, a o szczegółach już niebawem na naszej stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Na zakończenie Prezes  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandry Hadzik, bardzo gorąco apelujemy do Państwa  o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych poprzez udział w działaniach prewencyjnych Kasy. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z maszynami rolniczymi. Pamiętajcie o właściwej opiece nad dziećmi, pozostającymi w tym okresie  w gospodarstwie, bo one często nie są świadome zagrożeń, które występują  w środowisku pracy rolniczej, stając się ofiarami wielu, tragicznych w skutkach wypadków. Bądźcie motywatorami dla swoich pociech, wspierajcie ich i zachęcajcie do aktywnego poszukiwania wiedzy, nawet podczas wakacji, poprzez np. czynny udziału w konkursach, co z pewnością zaowocuje  w przyszłości.