logotyp programu 500+

Przypominamy, że w roku 2020 nie trzeba występować z wnioskiem o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w na obecny okres świadczeniowy, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS czy bankowości elektronicznej.

Aby otrzymać świadczenie na koleny okreś zasiłkowy (od 1 czerwca 2021r.) należy wystąpić z wnioskiem  nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną), bądź 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną.