Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca rusza nabór wniosków składanych w formie elektronicznej o ustalenie uprawnień do następujących rodzajów świadczeń

  • świadczenie Dobry Start (300+, wyprawka szkolna),
  • zasiłek rodzinny z dodatkami,
  • świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Począwszy od tego dnia wnioski można składać poprzez portal e-PUAP, portal Empatia. Dodatkowo w przypadku świadczenia Dobry start wnioski można złożyć poprzez system bankowości internetowej oraz poprzez portal PUE ZUS.

Jednocześnie przypominamy, że prawo do świadczenia wychowawczego (500+) przysługuje do 31 maja 2021, wobec czego, osoby które mają przyznane świadczenie, nie muszą aktualnie występować o ustalenie prawa  do świadczenia na okres zasiłkowy 2020/2021.