logotyp fundacji Słoneczna Kraina Dzieciom

logotyp stowarzyszenia Razem Raźniej

 

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach składa, w  imieniu własnym, wszystkich pracowników oraz mieszkańców gminy, serdeczne podziekowania dla Stowarzyszenia Pomagajmy Razem Raźniej oraz Fundacji Słoneczna Kraina Dzieciom za przekazane maseczki z wkładem medycznym w liczbie 150 sztuk.

Jednoczesnie życzymy pomyslności w dalszej działalności oraz w  zyciu osobistym.