Mając  na uwadze konieczność zabezpieczenia ciągłości udzielanej pomocy oraz zabezpieczenie mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się działania mające na celu ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów służących realizacji świadczeń prowadzonych przez GOPS:

  1. Ośrodek pomocy społecznej przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami ośrodka (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
  2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu obsługa klienta będzie się odbywała w strefie wyznaczonej, w której przebywać może wyłącznie jedna osoba.
  3. Podstawową formą kontaktu z pracownikami ośrodka jest rozmowa telefoniczna lub kontakt mailowy.
  4. W przypadku świadczeń z pomocy społecznej w formie telefonicznej można również składać wnioski o przyznanie świadczeń. W ramach rozmowy telefonicznej może nastąpić także ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Osoba ubiegająca się o wsparcie może w trakcie rozmowy zostać zobowiązana do udokumentowania swojej sytuacji poprzez przesłanie skanu/zdjęcia dokumentu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (art. 15o ust. 1 ustawy o COVID-19).
  5. Nie będą prowadzone postępowania - w tym przyjmowane wnioski - w sprawach mniej istotnych oraz tych, których realizacja może zostać odsunięta w czasie (np.  Karta Dużej Rodziny).
  6. Weryfikacja wydatków w ramach stypendiów szkolnych  można dostarczać w formie skanu/zdjęcia rachunków/faktur na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  7. Osoby, które pobierają świadczenia realizowane przez tutejszy ośrodek, w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej  mogą poinformować o tym fakcie tutejszy ośrodek poprzez e-mail dołączając jednocześnie skan dokumentacji w tym zakresie.
  8. Pracownicy socjalni ośrodka wykonują pracę w terenie w sytuacjach kryzysowych oraz w ramach działań związanych z  dostarczaniem żywności (w tym zrobienie zakupów) i leków dla osób starszych i niepełnosprawnych w szczególności samotnych bez rodzin.
  9. Osoby odbierające świadczenie w kasie ośrodka proszone są o wskazanie rachunków bankowych w celu realizacji przyznanych świadczeń. W przypadku braku rachunku bankowego, wypłata świadczeń  realizowana będzie o różnych godzinach dla poszczególnych osób, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie - zastosowanie mogą znaleźć dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z kasy ośrodka.