W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.54.2020 z dnia 8 maja 2020 roku, informujemy,  że okres zawieszenia działalności Świetlicy Środowiskowej w Kaczycach zostaje zawieszona do dnia 24 maja 2020r.