Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiw miejscu zamieszkania
Liczba planowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych –około 16 miesięcznie w okresie od marca 2020r. do czerwca 2020r.

Wymagania :

  1. posiadajnie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty;
  2. posiadanie co najmniej półrocznego stażu jednej z następujących jednostek:
   • szpitalu psychiatrycznym,
   • jednostce organizacyjnej pomocy społecznejdla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
   • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
   • zakładzie rehabilitacji
  3. przeszkolenie i doświadczenia w zakresie:•umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych.