Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • rawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa celnego,
 • prawa dewizowego,
 • prawa handlowego.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę numerem telefonu (33) 4777 239 bądź elektronicznie- https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185
Rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30  do 15:30.
Kobietom w ciąży pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

Dla mieszkanócw Gminy Zebrzydowice pomoc udzialana jest w budynku urzędu gminy w dniach:

 • poniedziałek 8.00 – 12.00,
 • wtorek 8.00 – 12.00,
 • środa 14.00 – 18.00,
 • czwartek 8.00 – 12.00,
 • piątek 1300 – 1700.

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.