Na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Umożliwia on wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej KRUS. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść jak wniosek w wersji tradycyjnej.

Wniosek do wypełnienia znajduje się pod tym adresem.