logotyp programu 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuję, że prawo do świadczenia wychowawczego (500+) ustalane na podstawie wniosków  złożonych począwszy od miesiąca października 2019 przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Jednocześnie przypominamy, iż decyzje na podstawie których osoby nabyły prawo do świadczenia 500+ w okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązywały do dnia 30 września 2019r, zatem aby zachować ciągłośc uprawnienia do świadczenia, z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy wystąpić do ostatniego dnia miesiąca października 2019r.