Od 1 października 2019r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające. W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżur eksperta ZUS w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Zebrzydowicach dnia 2 października 2019r. w godzinach od 8:00 do 14:00, gdzie można będzie otrzymać informację dotyczące w.w świadczenia oraz stosowne druki niezbędne do wypełnienia celem otrzymania świadczenia.

Pobierz informacje o dyżurze.

Pobierz informację dotyczącą świadczenie uzupełniającego.