Informujemy, że pracownik socjalny z rejonu Kończyc Małych pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w Biurze Sołtysa Kończyc Małych, natomiast pracownik socjalny z rejonu Kaczyc dyżuruje w każdy piątek w godzinach od 07.30 do 09.00 w Klubie Integracji Społecznej w Kaczycach (ul. G. Morcinka 15/1).

W ramach dyżurów można uzyskać informację dotyczące wszelkich świadczeń z systemu pomocy społecznej, w tym także składać wnioski o przyznanie tych świadczeń.