Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuję o naborze na wolne stanowisko - kierownik/wychowawca placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - świetlicy środowiskowej - pełny etat.

Poniżej, do pobrania pełna treść ogłoszenia.

  1. Ogłoszenie o naborze do pobrania.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Klauzula informacyjna.