Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o naborze na wolne stanowisko -pomoc administracyjna - pełny etat.

Poniżej, do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz załączniki.

  1. Ogłoszenie o naborze do pobrania.głoszenie o naborze do pobrania.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Klauzula informacyjna.