EFS kolor poziom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym mającym na celu wyłonienie psychologa do realizacji działań zaplanowanych w projekcie "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 poniżej publikujemy protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.