Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na odbycie stażu w zawodzie technik prac biurowych na okres 6 miesięcy od dnia 23-04-2018r. do 22-10-2018r.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • znajomość obsługi komputera.
  • osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoba bezrobotna w wieku do ukończenia 29 roku życia

Dokumenty aplikacyjne tj.

  • życiorys - CV (podpisany przez kandydata na staż
  • list motywacyjny, (podpisany przez kandydata na staż i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. Poz. 922)),

Dokumantację należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach pok. nr 2 do dnia 13-04-2018r.