Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Działanie finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Poniżej pełna treść zapytania do pobrania.

Pobierz zapytanie ofertowe - psycholog.
Pobierz druk oferty cenowej - psycholog.