logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z uczestnikami/uczestniczkami projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu.

 

Poniżej treść zapytania cenowego:

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.2.N.2014

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z uczestnikami/uczestniczkami projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem doradztwa będzie m. in. pomoc w rozeznaniu własnych predyspozycji zawodowych, stworzenie indywidualnej ścieżki kariery, w wyniku czego powstanie dla każdego uczestnika indywidualny plan działania.

Wymagania niezbędne:

  • posiadanie dyplomu doradcy zawodowego,
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
  • stan zdrowia pozwalający na prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczestnikiem/uczestniczką projektu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje doradcy zawodowego.

Zakres wykonywanych zadań:

  • udzielanie indywidualnych porad z doradcą zawodowym dla 15 uczestników/uczestniczek projektu (ich liczba może ulec zmianie),
  • czas trwania doradztwa dla jednego uczestnika/uczestniczki to 3 godziny,
  • wydanie zaświadczenia wraz z kopią o skorzystaniu z usług doradcy zawodowego dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Miejsce odbywania się konsultacji: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia usługi doradztwa zawodowego indywidualnego, wydanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne plany działania powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: luty/marzec 2014r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do 07.02.2014r. do godz. 11.00.

Termin wyboru oferty: 07.02.2014r.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, przedstawione ceny mają stanowić wartość brutto. Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby tut. GOPS, przesłać listownie (decyduje data wpływu) na adres GOPS ul. ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podana cena ma stanowić cenę za jednego uczestnika/uczestniczkę.

Forma rozliczenia: Faktura VAT lub rachunek

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lipińska tel. 516 050 810