W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych zmianie uległy zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowego".

Prawo do powyższego świadczenia na dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 zostało uzależnione od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 1922,00 zł.

Szczegółowe informację znajdują się tutaj: "Becikowe"