Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, zaprasza kobiety zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko - wiejskie, w tym miasta do 25 tysięcy mieszkańców, które uczestniczyły wcześniej w zajęciach aktywizacyjnych w szczególności kobiety długotrwale bezrobotne, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz samotnie wychowujące dzieci do lat 7 do udziału w projekcie "Kolorowe jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.3 POKL).

Uczestniczki będą brały udział w zajęciach aktywizacyjnych, które pozwolą na zmniejszenie barier społecznych i pozwolą uzupełnić ich wiedzę na temat rynku pracy. Przewidywane jest również szkolenie na stanowisku sprzedawczyni, w trakcie którego kobiety podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i nabędą nowe umiejętności potrzebne

aktualnie na stanowisku handlowym. Końcowym etapem projektu będzie ustalenie dalszej drogi zawodowej dla każdej uczestniczki.

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie odbywa się przez cały miesiąc listopad br.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33 851-49-91 wew. 105 oraz na stronie internetowej www.pup.cieszyn.pl