Nowy okres zasiłkowy to nowe kryteria dochodowe i nowe wysokości zasiłku rodzinnego. Od 1 listopada 2012r. wysokość kryterium uprawniającego do świadczeń rodzinnych wynosić będzie 539,00 zł, natomiast w przypadku, gdy w rodzinie ubiegającej się o świadczenia wychowywane jest dziecko niepełnosprawne kwota kryterium wyniesie 623,00 zł.

Zmianie ulegną również wysokości zasiłku rodzinnego, i tak odpowiednio od 1 listopada br. wysokość świadczenia wyniesie miesięcznie:

  • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostają na dotychczasowym poziomie.