Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach rozpoczął pracę nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018. Jednym z punktów programu jest diagnoza skali przemocy na terenie Gminy Zebrzydowice.

Rozpoznanie skali zjawiska, opierając się wyłącznie na danych statystycznych ośrodka pomocy, policji, czy innych instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemu przemocy domowej nie daje pełnego zobrazowania skali zjawiska.

Często przemoc nie wychodzi poza próg domu. Osoby będące ofiarami przemocy nie szukają pomocy wśród innych osób czy też instytucji z różnych powodów. Ofiary

przemocy domowej obawiają się zemsty ze strony sprawcy, gdy prawda o sytuacji rodziny wyjdzie na jaw, często są zależne finansowo od partnera, który jest jedynym żywicielem rodziny i obawiają się, że bez niego nie poradzą sobie z utrzymaniem rodziny. Żyją w przekonaniu, że przemoc była incydentalna, a sam partner zmieni się na lepsze. Chcą utrzymać małżeństwo nawet za cenę cierpienia, ze względu na wartości religijne lub tradycje kulturowe.

Trzeba również mieć na uwadze, że ofiarami przemocy w rodzinie są również dzieci, które z reguły nie potrafią same poprosić o pomoc, a które rozwijając się w atmosferze przemocy nabywają negatywne wzorce zachowań i niejednokrotnie zostają sprawcami przemocy w rodzinie już jako rodzice.

Przyczyn zamykania przemocy w czterech ścianach domu jest znacznie więcej.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety.

Ankieta wykorzystania będzie wyłącznie do zdiagnozowania problemu przemocy na terenie Gminy Zebrzydowice.

Ankieta znajduję się pod adresem:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFtWW5YU0VuTXZjUTJvOUhSZzg5ZUE6MQ

Ankiety wypełniać można do dnia 15 listopada 2012r.

Z góry dziękujemy za Państwa czas poświęcony na wypełnienie ankiety.