W dniu 1 października 2012r. wchodzą w życie nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriówdoc hodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 823) nowe kryteria wyniosą odpowiednio:

  1. 456,00 zł w przypadku kryterium na osobę w rodzinie (dotychczas 351,00 zł);
  2. 542,00 zł w przypadku osoby samotnej (dotychczas 477,00 zł).

Nowym rozporządzeniem zmieniona została także maksymalna kwota zasiłku stałego - 529,00 zł (dotychczas 444,00 zł) oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 250,00 zł (poprzednio 207,00 zł).