logotyp programu Senior+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację w roku 2020 na pełnienie funkcji Animatora w Klubie "Senior+".

Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu dostępone do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe GOPS.271.6.2019-S+ do pobrania.
Formularz oferty cenowej dla Oferenta - do pobrania.