logotypy UE EFS

W związku z trwającym postępowaniem ofertowym znak GOPS.271.17. 2019-0044 dotyczącym wyłonienia osoby do pełnienia funkcji Instruktora Jogi informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 20-12-2019r.