Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób korzystających z tej formy wsparcia, zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego dostępne są do pobrania poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe GOPS. 271.8.2019 do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej do wypełnienia.