Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice i objetych tą formą pomocy przez tutejszty ośrodek. Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania dostępne są poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze - do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowe dla Wykonawców do do pobrania.