KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora projektu systemowego (umowa zlecenie) „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

realizowanego w latach 2014-2015.

Szczegółowe informacje dostępne poniżej.

Pobierz pełną treść ogłoszenia.