logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko Animatora lokalnego w ramach umowy zlecenia w wymiarze 40h miesięcznie przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Szczegóły ogłoszenia dostępne poniżej.

Pobierz pełną treść ogłoszenia.