logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą kursu wizażu dla uczestników/czek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest FHU A priori.

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości do 1 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Wizaż.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

Kursu ma obejmować m.in. organizację stanowiska pracy, higiena i bezpieczeństwo pracy, techniki wizażu, techniki stylizacji i analizy kolorystycznej typu urody, techniki charakteryzacji, profesjonalny wizerunek przedstawiciela firmy.

Czas trwania kursu: 80h, preferowany termin wykonania kursu: listopad 2013.

Przewidywana liczba osób: 3 (liczba osób może ulec zmianie).

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • materiały do ćwiczeń,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • miejsce odbycia szkolenia,
  • ubezpieczenie.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: listopad 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. AP Edukacja, ul. Wielkopolska 1H, Jastrzębie Zdrój - 2 200,00 zł/osobę,
  2. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy o/Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 24, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 1 690,00 zł/osobę,
  3. O.K. Ośrodek Kursów, Ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo - 1 424,00 zł/osobę,
  4. 4) A priori, ul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 1 270,00 zł/osobę,
  5. 5) AP Edukacja, Rynek 6, 44-200 Rybnik - 2 304,00 zł/osobę.

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 3810,00zł/4,0196euro = 948euro.

Wybrano wykonawcę nr 4.

Data dokonania wyboru oferty: 30.10.2013r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

FHU A priori ze względu na oferowaną najniższą cenę, co było kryterium wyboru oferty realizatorem kursu wizaż dla uczestników/czek projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.