logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

FHU A priori z Jastrzębia Zdroju złożyła najkorzystniejsza ofertę związaną z przeprowadzeniem kursu zawodowego Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników/ uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej, zatem to jej powierza się wykonanie zadania.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości o 1 000 do 5 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne (30 godzin) oraz zajęcia praktyczne (120 godzin) dla 3 osób (ich liczba może ulec zmianie). Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego otrzyma zaświadczenie/certyfikat.

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. psychologia obsługi klienta, prawo pracy, minimum sanitarne, przepisy BHP, obsługa kas fiskalnych oraz praktyczne wykonywanie zawodu sprzedawcy.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • ubezpieczenie,
  • wyrobienie uczestnikom/uczestniczkom kursu książeczki sanitarno-epidemiologicznej wraz z badaniami lekarskimi,
  • salę szkoleniową.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: wrzesień 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. AP Edukacja, ul. Wielkopolska 1H, Jastrzębie-Zdrój - 3 000,00zł/osobę (razem 9 000,00zł);
  2. FHU A priori, ul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 1 721,00zł/osobę (razem 5 163,00zł)

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 5 163,00zł/4,0196euro = 1284euro.

Wybrano wykonawcę nr 2.

Data dokonania wyboru oferty: 28.08.2013r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

FHU A priori zaproponowała najniższą ofertę dotyczącą przeprowadzenia kursu Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie”, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zatem to jej powierza się wykonanie zadania.