logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Dotyczy zapytania cenowego GOPS.271.POKL.6.N.2013

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości w w/w zapytaniu cenowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że trening ma obejmować 15 spotkań (raz w tygodniu) po 2 godziny, począwszy od pierwszego tygodnia lipca.