Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, iż FHU A priori z Jastrzębia Zdroju zostanie wykonawcą, który ma przeprowadzić kurs Fryzjer dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w ramach projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Poniżej pełna treść notatki z rozeznania rynku.

 

Zebrzydowice, dnia 10.09.2012r.

 Znak sprawy: GOPS.271.POKL.8.N.2012

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od< 1.000 do 5.000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Fryzjer.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne (40 godzin) oraz zajęcia praktyczne (180 godzin) dla 3 osób. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie). Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego otrzyma zaświadczenie/certyfikat na druku MEN.

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. przepisy BHP obowiązujące w salonach fryzjerskich, znajomość narzędzi, aparatów, przyborów fryzjerskich, organizacja stanowiska pracy, komunikacji z klientem (fazy obsługi klienta), pielęgnacje włosów (budowę, rodzaje włosów oraz ich pielęgnację, regenerację), reguły doboru fryzury, koloru oraz cięcia do klienta oraz zajęcia praktyczne tj. mycie, masaż, modelowanie, strzyżenie damskie i męskie różnymi technikami, układanie fryzur, farbowanie, itd.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • kosmetyki i materiały do ćwiczeń,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad
  • ubezpieczenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zapewnia lokal do zajęć teoretycznych.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: od września 2012r. do grudnia 2012r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. FHU A prioriul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 2 550,00 zł / osobę (2 550zł x 3 osoby = 7 650,00 zł);
  2. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Ośrodek Kursowy Cieszyn ul. Głęboka 25, 43-400 Cieszyn - 2 900,00 zł / osobę (2 900zł x 3 osoby = 8 700zł)

Wartość zamówienia w euro< przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. wynosi 4,0196 zł, zatem: 7 650,00zł / 4,0196 euro = 1903 euro

Wybrano wykonawcę nr 1.

Data dokonania wyboru oferty: 10.09.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca nr 1 przedstawił korzystniejszą ofertę cenową, co było jedynym kryterium wyboru, zatem Wykonawcy nr 1 powierza się przeprowadzenie kursu Fryzjer.