Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuję o wydłużeniu terminu składania ofert na stanowisko konsultanta d/s osób niepełnosprawnych świadczących usługi w Punkcie Informacji Obywatelskiej działających w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ostateczny termin składania ofert: 30.08.2012r. do godziny 17.00.

Pełna treść ogłoszenia - konsultant d/s osób niepełnosprawnych.