flaga panstwa UkrainaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o obywatelach Ukrainy zakwaterowanych u osób prywatnych, na terenie Gminy Zebrzydowice, w tym także o potrzebach w zakresie ich bieżącego utrzymania.

Informacje takie mogą być zgłaszane pod numerami telefonów 32 4755128 i 32 4755119.

Działanie to pozwoli także na szybsze udzielenie wsparcia, o którym mowa w aktualnie opracowywanej przez rząd ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.