Uprzejmie informujemy, iż w ramach Hostelu "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse" działa telefon zaufania. Dyżur przy telefonie pełnią przeszkoleni specjaliści, którzy mają doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych, w szczególności:

  • różnych form przemocy,
  • myśli i tendencji samobójczych,
  • poważnej choroby,
  • śmierci osoby bliskiej i żałoby,
  • utraty pracy,
  • kryzysów rodzinnych i osobistych

Telefon zaufania jest anonimowy w obie strony - osoba dzwoniąca nie musi się przedstawiać, nie przedstawia się także interwent.

Zadaniem telefonu nie jest uruchomienie pomocy ale wysłuchanie i wsparcie. Na wyraźne życzenie osoby dzwoniącej, interwent może udzielić informacji na temat możliwości działania i wspólnie opracować plan pomocy.

Telefon funkcjonuje codziennie w godzinach od 19.00 do 7.00 pod nr 33 851 29 29.