Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem" zaprasza osoby, które kiedykolwiek dopuściły się przemocy wobec bliskiej osoby do udziału w programie edukacyjno-korekcyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

W ramach programu odbędą się 24 dwugodzinne spotkania grupowe, będzie także możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem, psychoterapeutą.

Tematy spotkań, będą obejmowały:

  • uświadomienie sobie czym jest przemoc,
  • uzyskanie świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
  • rozpoznanie „sygnałów ostrzegawczych” zapowiadających zachowania przemocowe,
  • opracowanie „ planu bezpieczeństwa”  zapobiegającemu  użyciu siły i przemocy,
  • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
  • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
  • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Zajęcia będą się odbywały w Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” przy ul. Błogockiej 30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, lub chcące uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33 4795455.