Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Cieszyński.

Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Cieszyński.

Program skierowany jest do osób, które użyły lub używają przemocy wobec osób najbliższych i jednocześnie są:

 • osobami skazanymi za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie,
 • osobami, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień,
 • osobami, które same zgłoszą się do programu.

Do programu nie przyjmuje się:

 • osób chorych psychicznie,
 • nałogowych hazardzistów,
 • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii,
 • osób, które nie są sprawcami przemocy domowej,
 • osób niezainteresowanych zmianą zachowań agresywnych.

Głównym celem programu korekcyjno-edukacyjnego jest udzielenie profesjonalnej pomocy osobom, które stosowały lub stosują przemoc domową.

Ponadto cele programu obejmują:

 • uświadomienie osobie stosującej przemoc czym są zachowania przemocowe,
 • uzyskanie przez niego świadomości własnej przemocy wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Zadanie będzie realizowane, w przypadku gdy zgłosi sie wystarczająca liczba osób.

Bliższych informacji udziela pracownik PCPR w Cieszynie - Aneta Ogierman pod nr tel. 33 47 77 119.